Ansök om ursprungskontroll

Steg 1 av 4

Så här går en ansökan om ursprungskontroll till

  1. Ange dina kontaktuppgifter. Observera att du måste ha en e-postadress för att göra en elektronisk ansökan.
  2. Ange fordonsuppgifter för det/de fordon ansökan gäller.
  3. Granska din ansökan.
  4. Betala ansökningsavgiften.
  5. Efter genomförd ansökan får du ett mejl till den e-postadress du anger. Bifogat till mejlet finns en pdf som du ska skriva ut, underteckna och skicka med post till oss. På pdf:en står det vilka handlingar du ska bifoga.

Observera att vi påbörjar prövningen först när ansökningsavgiften är betald.

Personuppgifter

Personnummer
ÅÅÅÅMMDD-XXXX / XXXXXX-XXXX
Epost
Bekräfta e-post
Telefonnummer